Rigting van magnetisering

Algemene rigting van magnetisering

Die magneet sal van sy bewaarde energie vertoon of vrystel wanneer hy na iets trek of daaraan heg en dan die energie wat die gebruiker uitoefen wanneer hy dit aftrek, bewaar of stoor.Elke magneet het 'n noord-soekende en 'n suid-soekende gesig aan teenoorgestelde punte.Die noordvlak van een magneet sal altyd na die suidvlak van 'n ander magneet aangetrek word.

Algemene rigting van magnetisering getoon in die prentjie hieronder:

1> Skyf-, silinder- en ringvormmagneet kan aksiaal of diametraal gemagnetiseer word.

2> Magnete in die vorm van reghoeke kan deur dikte, lengte of breedte gemagnetiseer word.

3> Boogvormmagnete kan diametraal gemagnetiseer word, deur breedte of dikte.

Spesiale rigting van magnetisering kan aangepas word soos benodig.

mag